Menu

Cơ cấu tổ chức

Co cau to chuc Cong ty sua chua nha Doctor Home

 

STT Họ tên Chức danh Học vấn
1

 Đặng Quốc Việt

Giám đốc Tiến sĩ
2

 Huỳnh Trọng Phát

Phó Giám đốc Đại học
3

 Vũ Thiên Văn

Kỹ sư xây dựng Đại học
4

 Võ Đặng Lê

Kỹ sư xây dựng Đại học
5

 Đặng Minh Nhựt

Kỹ sư Đại học
6

 Nguyễn Bá Nghĩa

Tổ trưởng Cao đẳng
7

 Nguyễn Văn Tám

Tổ trưởng Chuyên viên
8

 Trần Thanh Phong

Tổ trưởng Chuyên viên
9

 Nguyễn Tô Nam Anh

Kiến trúc sư Đại học
10

 Vũ Văn La

Kỹ sư Đại học

 

Đội ngũ nhân sự

Tap the nhan vien Cong ty tnhh sua chua nha Doctor Home

Tap the ky su cong ty sua nha Doctor Home

Doi ngu cong ty sua chua nha Dr Home

Doi ngu ky su kien truc su cong ty sua chua nha Doctor Home 1

Doi ngu ky su kien truc su cong ty sua chua nha Doctor Home 4

Doi ngu ky su kien truc su cong ty sua chua nha Doctor Home 3

Doi ngu ky su kien truc su cong ty sua chua nha Doctor Home 2

Hình ảnh thi công

Cong nhan Dr. Home thi cong cai tao nha duong Cach Mang Thang Tam

Cong nhan Dr. Home thi cong cai tao nha duong Cach Mang Thang Tam Quan 10

Cong nhan Dr. Home thi cong cai tao nha duong Cach Mang Thang Tam Quan 10 TPHCM

Cong nhan Dr. Home thi cong cai tao nha duong Cach Mang Thang 8 Quan 10

Bình luận
 

0901172859