Menu

STT NỘI DUNG CÔNG ViỆC ĐƠN VỊ VẬT LiỆU NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG GHI CHÚ
I CÔNG TÁC ĐẬP PHÁ
1 Đục nền m2 50.000
2 Đập tường m2 50.000
3 Tháo gở trần la phông m2 30.000
4 Tháo gở mái tôn m2 50.000
5 Vận chuyển xà bần đi bải thải xe 500.000 Xe ba gát
6 Đào đất cấp 4 m3 190.000
7 Lấp đất + đầm chặt m3 120.000
8 Dọn vệ sinh công 450.000
II CÔNG TÁC XÂY TÔ
1 Xây tường 10 m2 150.000 95.000 245.000
2 Xây tường 10 cao >4 m m2 150.000 150.000 300.000
3 Xây tường 20 m3 1.500.000 1.450.000 2.950.000
4 Xây tường 20 cao > 4 m m3 1.500.000 1.850.000 3.350.000
5 Trát tường dày cm m2 45.000 80.000 125.000
6 Trát tường dày 2 cm , cao > 4 m m2 45.000 115.000 160.000
7 Trát trần bê tông dày 2,5 cm m2 55.000 95.000 150.000
8 Trát cột bê tông dày 2,5 cm m2 55.000 125.000 180.000
9 Trát cạnh tường, cạnh cột md 50.000 60.000 61.000
10 Trát phào chỉ md 55.000 150.000 205.000
11 Láng vữa dày 4 cm m2 80.000 85.000 165.000
12 Láng vữa có đánh màu m2 85.000 115.000 200.000
13 Quét chông thấm m2 200.000 90.000 290.000
14
III CÔNG TÁC ỐP LÁT
1 Lát gạch nền nhà m2 120.000
2 Lát gạch nền khu wc m2 150.000
3 Ốp gạch tường m2 120.000
4 Ốp gạch len tường md 50.000
5 Vận chuyển gạch lát công 450.000
6 Dọn vệ sinh công 450.000
7
8
IV CÔNG TÁC SƠN NƯỚC
1 Bả ma tic nội thất m2 15.000 25.000 Bột Joton
2 Bả ma tic ngoại thất m2 20.000 30.000 Bột Joton
3 Sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ nội thất m2 35.000 35.000 Sơn Maxiline
4 Sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ ngoại thất m2 55.000 35.000 Sơn Jotun
5 Sơn dầu 3 nước có bả lớp lót m2 50.000 55.000 Sơn dầu Bạch tuyết
6 Sơn lại sơn củ m2 10.000 30.000 sơn Maxiline
7 Sủi tường củ m2 10.000
8 Dọn vệ sinh công 450.000
V CÔNG TÁC ĐÓNG TRẦN
1 Đóng trần thạch cao trang trí m2 Tùy theo yêu cầu kỷ mỹ thuật
2 Đóng trần thạch cao phẵng m2 150.000
3 Đóng trần thạch cao thả m2 160.000
4 Thi công trần nhựa m2 135.000
5 Đóng vách thạch cao 1 mặt m2 250.000
6 Đóng vách thạch cao 1 mặt chống ẫm m2 265.000
7 Đóng vách thạch cao 2 mặt m2 295.000
8 Đóng vách thạch cao 2 mặt chống ẫm m2
9 Vận chuyển thạch cao lên cao công 450.000
VI CÔNG TÁC MÁI TÔN
1 Thi công xà gồ sắt kg 16.600 3.000
2 Thi công lợp tôn mái nhà m2 145.000

 

0901 172 859