Menu

Bảng Sai Số Cho Phép Trong Xây Dựng Hoàn Thiện

Doctor Home gửi đến bạn thông tin bảng sai số cho phép trong xây dựng công trình theo từng hạng mục trong bảng sau.

Bảng 1. Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo

Các yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra
Cốp pha đã lắp đặt
Hình dáng và kích thước Bằng mắt, đo bằng thước có chiều dài thích hợp Phù hợp với kết cấu của thiết kế
Độ phẳng giữa các tấm ghép nối Bằng mắt Mức độ gồ ghề giữa các tấm 3mm
Độ kín, khít giữa các tấm cốp pha, giữa cốp pha và mặt nền Bằng mắt Cốp pha được ghép kín, khít, đảm bảo không mất nước xi măng đổ và đầm bê tông
Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn Xác định kích thước, vị trí và số lượng bằng các phương tiện thích hợp Đảm bảo kích thước, vị trí và số lượng theo quy định
Chống dính cốp pha Bằng mắt Lớp chống dính phủ kín các mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông
Vệ sinh bên trong cốp pha Bằng mắt Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong cốp pha
Độ nghiêng, cao độ và kích thước cốp pha Bằng mắt, máy trắc đạc và các thiết bị phù hợp Không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2
Độ ẩm của cốp pha gỗ Bằng mắt Cốp pha gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông
Đà giáo đã lắp dựng
Kết cấu đà giáo Bằng mắt, dùng tay lắc mạnh các cột chống, các nền ở từng cột chống Đà giáo được lắp dựng đảm bảo kích thước, số lượng và vị trí theo thiết kế

 

Dr Home lap dung cop pha cot xay nha pho Quan 10

>> Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Xây Nhà Cần Biết Part 2

Bảng 2. Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo đã lắp dựng xong

Tên sai lệch Mức cho phép (mm)
1 2

1. Khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, cấu kiện chịu uốn và khoảng cách giữa các trụ đỡ giằng ổn định, neo và cột chống so với khoảng cách thiết kế.

a. Trên mỗi mét dài

b. Trên toàn bộ khẩu độ

2. Sai lệch mặt phẳng cốp pha và các đường giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế.

a. Trên mỗi mét dài

b. Trên toàn bộ chiều dài của kết cấu:

25

75

 

 

5

• Móng 20
• Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao dưới 5m 10
• Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao trên 5m 15
• Cột khung có liên kết bằng dầm 10
• Dầm và vòm 5
3. Sai lệch trục cốp pha so với thiết kế  
a. Móng 15
b. Tường và cột 8
c. Dầm xà và vòm 10
d. Móng dưới các kết cấu thép Theo quy định của thiết kế
4. Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo và cốp pha di động so với trục công trình 10

 

Dr Home lap dung da giao sat thep xay nha pho Quan 10

Bảng 3. Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực ( %R28) khi chưa chất tải

Loại kết cấu Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo dỡ cốp pha, %R28 Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở các mùa và vùng khí hậu – bảo dưỡng bê tông theo TCVN 5592 : 1991, ngày
Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m  50 7
Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2-8m  70 10
Bản, dầm, vòm có khẩu độ cao hơn 8m 90 23

 

Dr Home lap dung da giao xay nha pho Quan 10

>> Xem thêm: Hướng Dẫn Quy Trình Xây Nhà Trọn Gói

Bảng 4. Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công

Các sai lệch Mức cho phép, mm
1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép chịu lực  
a. Mỗi mét dài 5
b. Toàn bộ chiều dài 20
2. Sai lệch về vị trí điểm uốn 20
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn:  
a. Khi chiều dài nhỏ hơn 10m +d
b. Khi chiều dài lớn hơn 10m +(d + 0,2a)
4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép 3o
5. Sai lệch về kích thước móc uốn +a

 

Dr Home thao do cop pha da giao cho tang vua do be tong du an nha pho Quan 10

Liên hệ công ty xây dựng cải tạo nhà

Nếu có nhu cầu xây dựng nhà phố, cải tạo nhà vui lòng liên hệ Doctor Home hoặc xem Google Map và ghé trực tiếp để được tư vấn, khảo sát báo giá chi tiết nhé!

 

0901 172 859