Menu

Quy Trình Nghiệm Thu Công Trình Tại TPHCM

Tại TPHCM, nếu muốn đưa công trình vào sử dụng sau khi xây dựng thì bắt buộc phải được nghiệm thu bởi cơ quan có thẩm quyền, cụ thể ở đây chính là Sở Xây dựng. Cùng Dr. Home tìm hiểu về quy trình nghiệm thu công trình xây dựng nhé!

Quy trình nghiệm thu công trình xây dựng

Bước 1. Gửi hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng sử dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bước 2. Sở xây dựng tiếp nhận

Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp các thành phần trong hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì người nộp sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Sở Xây dựng kiểm tra

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra, Sở Xây dựng ra văn bản về kết quả nghiệm thu.

Trong quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan đến hoạt động xây dựng giải trình, khắc phục các vấn đề chưa đạt (nếu có). Và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình.

Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các vấn đề (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo yêu cầu của Sở Xây dựng thì thời gian nêu trên được tính kể từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Bước 4. Tiếp nhận kết quả

Chủ đầu tư căn cứ ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ để nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

>>Xem thêm: Hướng Dẫn Quy Trình Xây Nhà Trọn Gói

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Nơi tiếp nhận: Sở Xây dựng.

Email: sxd@tphcm.gov.vn

Điện thoại: (028) 3932 5945 – (028) 3932 6214

Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ nghiệm thu công trình

Hồ sơ này sẽ được cung cấp và hướng dẫn hoàn thiện tại Sở Xây dựng.

Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

2. Giấy phép chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.

4. Giấy phép xây dựng công trình.

5. Hồ sơ thiết kế: bản vẽ được cấp phép xây dựng.

6. Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính; đơn vị giám sát thi công, xây dựng.

7. Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát, thi công (giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; chứng chỉ hành nghề).

8. Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

9. Giấy phép PCCC, giấy nghiệm thu PCCC.

10. Hợp đồng đấu nối nước thải với nhà xử lý nước thải KCN (hoặc xác nhận công trình đã đấu nối hệ thống nước thải).

Tài liệu quản lý chất lượng

1. Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, thu lôi, chống sét…).

2. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu giai đoạn đưa vào sử dụng từng hạng mục: móng, thân, hoàn thiện, kỹ thuật, lắp đặt thiết bị (bản sao photo).

3. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ.

4. Nhật ký thi công công trình.

5. Các kết quả thí nghiệm: kéo thép, bê tông…

6. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình

7. Báo cáo chất lượng công trình.

8. Biên bản nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình 9. Biên bản nghiệm thu hòan thành công trình để đưa vào sử dụng.

>> Nguồn: Fanpage Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng

Lưu ý trong quá trình nghiệm thu hoàn thành

Công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ có trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình.

Thời gian thông báo phản hồi kế hoạch kiểm tra của Sở Xây dựng cho chủ đầu tư không quá 7 ngày.

Thời gian trình văn bản hướng dẫn khi hồ sơ không đầy đủ cho chủ đầu tư không quá 5 ngày.

Thời gian điều chỉnh kế hoạch kiểm tra là không quá 05 ngày sau khi nhận được đề nghị điều chỉnh của chủ đầu tư.

Thông báo kết quả kiểm tra không quá 10 ngày kể từ ngày cuối cùng kiểm tra tại hiện trường.

>> Xem thêm: Hướng Dẫn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tại TPHCM

Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD

Kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mẫu số 01

Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Bao cao ve thong tin cua hang muc cong trinh, cong trinh xay dung

Mẫu số 02

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Bao cao hoan thanh thi cong xay dung hang muc cong trinh, cong trinh xay dung

Mẫu số 03

Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn, về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Thong bao ket qua kiem tra cua co quan chuyen mon, ve xay dung doi voi viec nghiem thu hoan thanh hang muc cong trinh, cong trinh xay dung

Mẫu số 04

Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công công trình xây dựng

Bao cao dinh ky ve cong tac giam sat thi cong cong trinh xay dung 1 Bao cao dinh ky ve cong tac giam sat thi cong cong trinh xay dung 2

Mẫu số 05

Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Bao cao hoan thanh cong tac giam sat thi cong xay dung goi thau, giai doan, hang muc cong trinh, cong trinh xay dung

Nguồn: http://moc.gov.vn/Images/FileOld/29703/97416/BXD_04-2019-TT-BXD_16082019.pdf

Tham khảo: http://cucgiamdinh.gov.vn/Thong-tu-so-04-2019-TT-BXD-ngay-16-08-2019-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-Thong-tu-so-26-2016-TT-BXD-ngay-26-10-2016-cua-Bo-truong-Bo-Xay-dung-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-286-a1103.aspx

 

Bình luận
 

0901172859